Sunday, June 29, 2008

C I T Y L I G H T S

Mt. Faber ေပၚကေန စကၤာပူရဲ႕ downtown area ကို လွမ္းျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ C i t y L i g h t s လို႕ပဲ နာမည္ေပးလိုက္တယ္။1 comment:

Anonymous said...

such a nice blog.


berto xxx